سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدیار فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
بهنام مرادزاده فروتقه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

تشکیل شوراهای اسلامی روستایی اقدامی بسیار موثر در فرآیندمشارکت مردم در توسعه روستایی محسوب می شود.چرا که توانسته است خلاء مدیریت را در روستا پر نمایدوبعنوان یک نهاد قانون گذاری کوچک و محلی کمبودهای موجود در روستاهای خویش را به خوبی شناخته ونسبت به رفع آنها برنامه ریزی نماید.با توجه به اینکه یکی از مسائل روز روستاهای ایران،اجرای طرح هادی می باشد که اجرای این طرح نیزبه شدت نیازمند مشارکت روستاییان و همکاری شوراهای اسلامی و دهیاری می باشدو مطمئنا روستاهایی می تواننداز این خدمات بهتر استفاده نماید که مشارکت بالایی با دستگاههای اجرایی داشته باشند.از آنجا که مدیریت محلی در روستای نوده بخوبی توانسته است از این خدمات بهره مند گردد و زمینه مشارکت روستاییان را در راستای اجرای طرح هادی مهیا نماید،لذا این مقاله به چگونگی مشارکت شوراهای اسلامی این روستا در نحوه اجرای طرح هادی پرداخته است.