سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن دهقان دهنوی – یزد، صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، موسسه آموزش عالی امام جواد
فتانه دهقان – یزد، صفائیه، دانشگاه آزاد یزد
سمیه انتظاری – یزدصفائیه دانشگاه آزاد

چکیده:

ه موازات این که محیطهای تجاری پیچیده تر و پویا می شوند، سازمانها بایستی به منظور شناسایی فرصتهای جدید برای دستیابی به عملکرد بهتر وپایدارتر به سوی کارآفرینی بیشتر پیش روند. کارآفرینی سازمانی شامل یادگیری سازمانی، تشریک مساعی، خلاقیت و تعهدات فردی میباشد. منابع انسانی نقش اساسی در کارآفرینی سازمانی ایفا میکند، چون میتواند موجب ترغیب و یا تاخیر کارآفرینی سازمانی شود. بنابراین شیوههای مدیریت منابع انسانی عامل مهم موفقیت سازمانها هستند. مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمانی شرکتهای کارآفرین نقش تعیین کننده دارد. نوآوری ممکن است محصول یک ذهن خلاق باشد، اما فرآیند طراحی، تولید و توزیع جهت دستیابی به نوآوری به مدیریت موثر امور، تلاش و تعهد افراد بستگی دارد. در این مقاله سعی میشود نقش مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.