سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی ولی زاده – شرکت توزیع نیروی برق مازندارن
مژده ولی زاده – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله می کوشیم با پرداختن به بعد مدیریت منابع انسانی نیمرخی از مدیریت کیفیت فراگیر تصویر گردد تا با طرح موضوعاتی مانند استخدام انتصاب، آموزش، انگیزش و ارزیابی منابع انسانی به بررسی نقش و تاثیر آنها در پیاده سازی اصول TQM پرداخته شود و با بیان ضرورت های برنامه ریزی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی، تاثیر کاربردی منابع انسانی به عنوان بستر پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر در یک سازمان کیفیت گرا و مشتری مدار تبیین گردد. در انتها نیز با معرفی مدلی در این باره زمینه هایاجرای آن را در شرکت توزیع برق مازنداران بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف این شرکت را در چیاده سازی مدل مذکور مشخص می نماییم.