سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدسعید مرتضوی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی
کیارش فرتاش – دانشجوی دکتری
حمید آقاپور – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

اکتساب عبارتست از تعیین نیازمندیها انتخاب توسعه و ارایه راهبردها درجهت براورده ساختن آن نیازمندی ها که به صورت خدمات و پشتیبانی نمایان میگردد هدف اصلی فرایند اکتساب تبدیل نیازهای مختلف به محصول یا سامانه ای است که این نیاز را مرتفع نماید فرایند اکتساب شامل هفت فاز اصلی است که عبارتندازتبیین نیازمندی توسعه مفهوم توسعه فناوری توسعه مهندسی و ساخت توسعه تولید بکارگیری و پشتیبانی و ازرده خارج سازی درفازهای هفت گانه فرایند اکتساب ابزارهای مختلف و اساسی مهندسی سیستم تاثیر گذارند یکی ازمهمترین ابزارها مدیریت فناوری است دراین قماله به بررسی نقش مدیریت فناوری درفرایند کتساب می پردازیم و درهریک ازفازهای هفت گانه فرایند اکتساب نقش مدیریت فناوری را تشریح کرده و روشها و ابزارهای مرتبط مدیریت فناوری درهریک ازاین هفت فاز را توضیح میدهیم