سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم ابراهیمی نژاد – فوق لیسانس مدیریت، شرکت دشت مرغاب)یک و یک
محمدمهدی مقدم – فوق لیسانس مدیریت، شرکت دشت مرغاب)یک و یک
جهانشاه پورمند – لیسانس صنایع غذایی، شرکت دشت مرغاب)یک و یک(
رضوان محمدی – لیسانس صنایع غذایی، شرکت دشت مرغاب)یک و یک(

چکیده:

بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. از تعاریف دیگر بهره وری می توان به حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی بهمنظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه اشاره نمود. بر اساس دیدگاه سازمان بهره وری ملی ایران، بهره وری یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است. این مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها برای یک زندگی بهتر و متعالی است. برنامه بهبود بهره وری نیازمند به حمایتی است که در ارتباط صادقانه و تمام و کمال و همراه با اطمینان بین مردمی که مصرف کننده کالا و یا استفاده کننده از خدماتی هستند که واحد ارائه می دهد وجود دارد. یکی از راههای افزایش بهره وری کنترل و استفاده مناسب از ضایعات در صنعت می باشد، که در شرکت دشت مرغاب با تقسیم بندی ضایعات و ارائه راهکار در هر زمینه در کنترل ضایعات و افزایش بهره وری تاکید شده است، هدف از این مطالعه بررسی افزایش بهره وری در صنعت کنسرو)شرکت دشت مرغاب( با استفاده از سیستم کمینه کردن ضایعات می باشد که نتایج نشان داده است با شناسایی و طبقه بندی ضایعات و کنترل آنها می توان بهره وری را افزایش داد