سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اردشیر بهرامی – کارشناس ارشد توسعه اجتماعی دانشگاه تهران،پژوهشگر شرکت بین المللی تو

چکیده:

شهرداری تهران پروژه تونل توحید را با هدف کاهش ترافیک و آلودگی زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت احداث کرده است ساخت تونل از خرداد ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۸ ۲۹ ماه به طول انجامید اجرای پروژه درحین ساخت و بهره برداری اثرات و پیامدهای زیادی برزندگی شهروندان تهرانی داشته است ارزیابی پیامدهای پروژه با تکیه برمراحل دهگانه ارزیابی و اثرات اجتماعی و ترکیبی از روشهای کمی پیمایش و پیمایش سفر ۱۴۲۰ نفر و کیفی ۲۸۰ مصاحبه عمیق فردی و گروهی انجام گرفته است نتایج پژوهش نشان میدهد احداث تونل توحیددرحین ساخت ترافیک سنگین و آلودگی زیست محیطی گردوخاک سروصدا درشدت و گستره زیادی برای شهروندان ساکنان کسبه رانندگان و مسافران مناطق اطراف تونل داشته که موجب بروز مشکلات اجتماعی روحی و روانی شدها ست دلیل اصلی ترافیک دوره ساخت استقرار کارگاه های ساخت تونل مسدود شدن و یک طرفه شدن برخی مسیرهای تردد کمبود فضای پارکینگ و عدم نظارت پلیس راهنمایی و رانندگی بودهاست درنهایت راهکارهای کاربردی برای کمک به مدیریت شهری شهرداری تهران دربرطرف کردن مشکلات پروژه تونل توحید رمرحله بهره برداری ارایه می گردد.