سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زبیده رضایی – Student in Geography and urban planning
محبوبه سمیعی – Student in Geography and urban planning
آزاده درویش –

چکیده:

سازمان فضایی شهر، نظم حاصل از تبلور ذهنیت شهروندان در فضا و محیط زیست جمعی آنها است. در واقع سازمان فضایی را می توان نظم میان نقش عناصر دانست که شهر را به عنوان یک سیستم معرفی می کند. با توجه به توسعه ناهمگون عناصر شهری قائمشهر در دهه های مختلف تاریخی که در نتیجه تصمیم گیریهای رهبران، مدیران و برنامه ریزی به شکلی ناپایدار توسعه یافته و کلیت سیستم شهری قائمشهر را دستخوش تغییراتی نامتعارف و به دور از استانداردهای اصول برنامه ریزی شهری کرده و شبکه شهری نامنظمی را در تمام عرصه های زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به وجود آورده است از این رو سعی بر آن است تا دراین تحقیق با شناسایی علل این ناپایداری ها که نشات گرفته از تصمیمات مدیران شهری است به تاثیر نقش مدیریت شهری در توسعه سازمان فضایی شهر قائمشهر بپردازیم و در پایان راهبردهای کاربردی را جهت پایداری بیشتر فضای شهر قائمشهر ارائه نماییم.