سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی سجادی – کارشناس ارشد عمران مدرس دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی کاشان
غلامرضا حسنی مقدم – کارشناس ارشد مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی کاشان
سیدمحمد بهشتی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

متاسفانه سالیانه درمحدوده داخل شهر کاشان مطابق با آمار موجود بیش از یکصد تصادف منجر به فوت رخ میدهد که درصورت ایجاد بستری هماهنگ بین ارگانهای مختلف دولتی و خصوصی با محوریت مدیریت واحد می توان نسبت به کاهش تصادفات منجر به فوت گامهای بلندی را برداشت دراین مقاله سعی برآن شده است تا بعضی از موارد ناهماهنگی میان ارگانهای مختلف که متاسفانه دربعضی مواقع منجر به حوادث دلخراش می گردد را بررسی کرده و روشهای برطرف نمودن آن با کمترین هزینه و زمان ممکن ارایه گرددضمنا راه کارهای مناسب جهت برطرف نمودن علل و عوامل حادثه ساز شهری بررسی می گردد امید است توانسته باشیم ضمن ارج نهادن بهخدمات شایسته انجام شده قبلی و ارایه راه کارهایمناسب نسبت به رفع معضل بزرگکنونی ایران اسلامی گامی بلند نهاده باشیم.