سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آیدا احمدی – گروه مدیریت زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید عباسپور – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی ازمهمترین معضلات کلانشهرهای جهان آلودگی هوا م یباشد دررابطه با میزان آلودگی هوا شاخصهای مختلفی تعریف گردیده و مهمترین آنها شاخص AQI می باشد که درآن میزان آلاینده های مختلف هوا ازنظر تاثیرگذاری برکیفیت زندگی مورد ارزیابی قرارمیگیرند ازانجایی که عامل سلامتی شهروندان به طور مستقیم با آلودگی هوا مرتبط می باشد لذا درچندسال اخیر واژه دیگری نیز تحت عنوان AQHI معرفی گردیده که درآن شاخص های مرتبط با کیفیت هوا و سلامتی تعریف شده اند درکلانشهرهایی نظیر تهران الودگی هوا درحدی است که تعدادروزهای غیرقابل قبول کیفیت مجاز به طور مستمر درحال افزایش است درنتیجه به نظر می رسد که عامل ایمنی S و محیط زیست E نیز ازاهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود افزودن این دو شاخص به شاخص AQHI ودرنتیجه آن تعریف شاخص aQRI می تواند عوارض کوتاه مدت ناشی ازآلودگی هوا دروزهای بحرانی مانند ایست قلبی بروز تصادفات دراثرکاهش دید و … را نیز پوشش دهد.