سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام شمالی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی
مریم نقی نژادفرد – دانشجوی کارشناسی مدیریتبازرگانی
مجید موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی
ابراهیم آلبونعیمی – استادیار مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس

چکیده:

امروزه مدیریت ارتباطات دریک زنجیره تامین به مبحثی ارجاع داده می شود که آن را همان مدیریت زنجیره تامین می نامیم با بیانی واضح تر یک زنجیره تامین تنها زنجیره ای از فعالیت های تجاری بصورت ارتباطات یک به یک یا بنگاه به بنگاه نمی باشد بلکه شبهک اهی از فعالیت های تجاری و ارتباطات بین آنهاست مدیریت زنجیره تامین فرصت هایی را برای حصول یک تشدید مثبت دریکپارچه سازی و مدیریت درون شرکتی و بین شرکتی پیشنهاد می کند دراین حالت مدیریت زنجیره تامین با مزیت های فرایندهای تجاری درارتباط بوده و روش جدیدی را برای مدیریت فعالیت های تجاری و ارتباطات با سایر اعضا درزنجیره تامین ارایه میدهد یک زنجیره تامین محدود به اجزا و سایت های تولید کننده نبوده بلهک کلیه اجزا تولیدی و خدماتی از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی را دربرمیگیرد عدم هماهنگی ویکپارچگی بین بخشهای مختلف زنجیره تامین منجر هب افزایش هزینه تمام شده کالا و به تبع آن افزایش قیمت ها عدم تحویل به موقع محصولات و مانند آن می گردد.