سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه قجری – عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، نرا
اعظم پرویز – مسوول هسته پژوهشی زنان، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ن

چکیده:

نظام آموزشی هر کشور نقش بارزی در ایجاد و توسعه دانش ایفا می کند. با توجه به اینکه امروزه عصر، عصر اطلاعات و ارتباطات است سرعت تولید و ترقی دانش بسیار بالاست و برای اینکه بتوان با محیط متغییر هماهنگ شد لازم است تا برنامه های مدونی برای هماهنگی نظام های آموزشی با این محیط متحول تنظیم گردد تا بر اساس اجرای برنامه های تنظیم شده بتوان به ارتقاء سطح دانش،معرفت و مهارتهای افراد و همچنین ارتقاء علمی سازمان آموزشی کمک نمود.در این مقاله تلاش براین است تا به نقش و اهمییت مدیریت سازمان در ارتقاء پیشرفت و توسعه دانش در سازمانهای آموزشی اشاره گردیده و بر اساس چارچوب بیان شده به ارتقاء علمی و پژوهشی سازمانهای آموزشی کمک گردد