سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهنوش طالب زادگان – مدرس گروه معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سو سنگرد

چکیده:

کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سا یر کشورها می باشد و در زمینه سرمایهگذاری در این صنعت، صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی نیز توجه و ی ژه ای به ای ران دارند، ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند است؟ یکی از علل آن ضعف مد یریت کلان، قوان ین و دولت ی بودن دیدگاه مدیران در تمام سطوح در این صنعت می باشد که می توان با اصلاح سیستم مدیریت و با استراتژ یک خاص ی زمینه های رشد و شکوفایی این صنعت مولد را ایجاد کرد. در این مقاله سعی شده، در ابتدا نقش گردشگری به عنوان یک صنعت مولد و اشتغال زا ، و سپس وضع یت آن در ای ران به تفصیل بیان گردد، و علل عدم موفقیت متولیان صنعت گردشگری ایران در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ، و همچنین علل عدم رشد کشورمان در این صنعت نسبت به سایر کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی نی ز در خصوص حل مشکلات این صنعت ارائه گردد.