سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امنه بهجتی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس بین الملل ، دانشگاه گیلان ، رشت
محمود مرادی – استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه گیلان ، رشت
اسداله شاه بهرامی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه گیلان ، رشت

چکیده:

دانش دارایی پنهان سازمان ها است که با مدیریت آن می توان به مزایای رقابتی دست یافت. یکی از مهمترین مسائلی که مد یران شهری باید بتوانند در دنیای رقابتی امروز بدان بپردازند تقویت مزایای رقابتی شهر از طریق شناخت و درک درست از نقاط قوت و ضعف شهر است، که از این منظر اهمیت داشتن اطلاعات و دانش کافی به منظور تصمیم گیری به موقع برای مدیران شهر ی بارز و نمایان می شود. بهبود عملکرد سازمانی و افزایش رضایتمندی شهروندان و مصرف کنندگان خدمات شهری از نتایج مهم بکارگیری نظام مدیریت دانش و بهره گیری از تکنیک ها و امکانات این نظام در مجموعهی مدیریت شهری است. با توجه به موارد فوق الذکر در این مقاله به بررسی نقش مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش در مدیریت اثربخش شهری می پردازیم