سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساناز جمشیدی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

با توجه به تغییرات مستمر افزایش عدم اطمینان و پیچیدگی شرایط درعرصه های مختلف به ویژه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اوضاع اقتصادی و خواسته های مشتریان فضای رقابتی بین سازمان ها درحوزه کسب و کار بیش از پیش تشدید شده است به نحوی که درچنین فضایی افزایش قدرت رقابتی سازمان ها در گروه تولید محصولات و ارایه خدمات قابل قبول به مشتریان است از طرفی توجه به مقوله دانش و مدیریت دانش درسازمان های قرن ۲۱ دراولویت قرار گرفته است اگرجه امروزه دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی دراقتصاد جهانی جهت کسب توانمندی و مزیت نسبت به رقبا شمرده می شود اما برای حضور موفق در بازارهای پویای امروزی باید جز مهم دیگری به نام مشتری را نیز مدنظر قرار داد از طرفی امروزه نگهداری مشتریان از مولفه های مهم رقابتی است زیرا هزینه کمتری نسبت به جذب مشتری جدید دارد دراین راستا مدیریت دانش مشتری CKM با تلفیق مدیریت ارتباط با مشتری CRM و مدیریت دانش KM راهکاری برایارتقا فرایندهای مدیریت روابط با مشتریان میب اشد.