سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید صباغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قا ئمشهر ،ایران
مجتبی طبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قا ئمشهر ،ایران

چکیده:

امروزه تعدیل نیرو به عنوان یک موضوع شایع و مبتلا به سازمانهای عمومی و خصوصی، اوقات بسیاری از سازمانها و مدیران را به خود اختصاص داده و چگونگی مواجهه با این پدیده نظریه پردازان فراوانی را به خود مشغول ساخته است. در زمان اجرای این پدیده ممکن استسازمانها برخی از سرمایه های دانشی خود را از دست بدهد لذا این مقاله با ارائه توضیحاتی در مورد تعدیل نیرو یا کوچک سازی، به بررسی نقش استفاده از مدیریت دانش در کاهش آثار مخرب کوچک سازی میپردازد.