سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر عصاری – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی،مدرس دانشگاه

چکیده:

فناوری مهمترین عامل پیشرفت سازمان ها درجهان کنونی است و دستیابی به توسعه مطلوب درگرواستفاده ازظرفیت های فناورانه درفرایند تحولات علمی و اقتصادی جهانی می باشد امروز سازمان ها باید نوآوری داشته باشند تا زنده بمانند نقطه تلاقی مدیریت دانش و کارافرینی نوآوری و خلاقیت است مدیران تحول آفرین دانش سازمانی را درخدمت کارافرینی قرارمیدهند تا افراد خلاق درساختارسازمان به عوامل کارافرین مبدل شوند بررسی های انجام شده درمتون نظری کارافرینی واژه های مشترکی را خاطرنشان میسازد که این واژه ها ویژگیهای مهم و اجتناب ناپذیر این مفهوم را مشخص می نمایند و مهمترین آنها عبارتنداز ابهام مسئولیت پذیری مدیریت منابع کمیاب عدم قطعیت ریسک خلاقیت و نوآوری مدیریت دانش ازطریق مدیریت نیمی ازدارایی های سازمان یعنی دانش بینش و نگرش موجود و تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده تمهیدات لازم را جهت تحقق اهداف کارافرینی فراهم م ینماید مدیریت صحیح اطلاعات درفرایند کارفرینی سازمان را به قابلتیی بی بدیل مجهز می سازد که میتواند با پیچیدگی و عدم اطمینان مبارزه کند.