سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رادمهر – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
مهدی شالی کار – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز و با وجود تغیرات گسترده در محیط سازمانی و ضرورت سازگاری سازمان ها با این تحولات، دانش به منبع استراتژیک بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. بنابراین سازمان هایی در جهان پیچیده و متحول قرن حاضر موفق خواهند بود که بتوانند فرایند یادگیری، کسب، حفظ و توسعه دانش را با موفقیت پیاده سازی کنند. مدیریت دانش راهبرد آگاهانه ای برای در دسترس قرار دادن دانش صحیح برای افراد صحیح برای افراد صحیح در زمان صحیح، به منظور کمک به افراد، برای انجام وظایف خویش و بهبود عملکرد سازمانی است. در واقع، هدف آن دستیابی به دانش سازمانی ذخیره شده در درون سازمان است تا از این طریقه به توسعه خدمات اثربخش و ایجاد نوآوری ها و در نهایت ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و شایستگی سازمان منجر شود. هدف این مقاله تشریح دقیق مفهوم مدیریت دانش، اهمیت و کاربرد آن در توسعه و تحول سازمان ها است.