سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم غضنفری نیکو – اداره کل ثبت احوال استان تهران،
هدا فتحی – دانشگاه دولتی تهران،

چکیده:

مدیریت دانش نقش تعیین کننده ای در خلق و کاربرد دانش سازمانی و در نتیجه توسعه ایده ها و رفتارهای خلاقانه دارد و می تواند به عنوان بستر توانمندساز چنین رفتارهایی عمل کند. با توجه به این که موضوع توانمندسازی در کشور ما موضوعی جوان است و همچنین با توجه به اهمیت مدیریت دانش و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان هدف این مقاله بررسی نقش مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی می باشد. سازمانها با تنوع زیاد در مأموریت، برای تحقق برنامه های خود در مدیریت دانش به الگو و نمونه سازمانی مدیریت دانش به عنوان ابزاری سودمند جهت توانمندسازی کارکنان نیاز دارند که بخش مهم و کلیدی در طرحهای مدیریت دانش، و رابطه آن با طرح توانمندسازی کارکنان در این مقاله مورد برسی قرار می گیرد . هدف اصلی مقاله تأکید این مورد است که مدیریت دانش به اندازه ای اهمیت و ارزش دارد که کارکنان سازمان را می تواند در جهت توانمندسازی و راهبردهای عملیاتی اجرایی سازمانی یاری دهد و سطح آموزش و انگیزش افراد را ارتقا و تمایل آنان را در جهت واگذاری برخی از مسئولیت ها فراهم کند .