سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد جعفری قدوسی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
رومینا دهناد – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه بنگاه های کوچک و متوسط نقش مهم و موثری در اقتصاد بسیاری از کشورها ایفا می نمایند و فرصت های جدید در بازارهای داخلی و خارجی، به روی آنهاگشوده شده است. برای یک SME، رشد برای حفظ توان رقابتی در این بازارها حیاتی می باشد. به گفته محققان، هیچ نظریه واحدی که بتواند به اندازه کافی رشد یک SME را شرح دهد وجود ندارد. هدف از این مقاله بررسی چگونگی استفاده از مدیریت دانش در استراتژی های انتخابی برای رشد بنگاه های کوچک و متوسط است. از جمله فعالیت های مهم در این راستا آن است که چگونگی دانش را مدیریت نماییم. هر مرحله از چرخه حیات بنگاه نیاز به آن دارد که بر فعالیت های مختلف مدیریت دانش تاکید نماید. بر اساس ادبیات موجود، ما چهار مرحله سازمانی را می شناسیم: شروع، رشد، بلوغ و زوال یا تجدید حیات، که از ادبیات کارآفرینی، دانش سازمانی و چرخه حیات سازمان ترسیم می شود و مدیریت دانش می تواند اثر بخشی را در مراحل مختلف چرخه حیات SME ها بهینه نماید. این مقاله بر دید مبتنی بر دانش بنگاه ایجاد شده است و در جمع بندی مقاله، بیان می دارد که بنگاه های کوچک و متوسط می توانند مزیت رقابتی پایدار را از طریق مدیریت موثر دانش سازمانی شان به دست آورند.