سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی لاتی – هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر
بهنام سام دلیری –
مجید معتمدی –

چکیده:

مدیریت دانش طیف وسیعی ازفعالیت هاست که برای مدیریت مبادله خلق یا ارتقای سرمایه های فکری درسطح کلان به کارمیرود مدیریت دانش طراحیهوشمندانه فرایندها ابزارساختار و غیره با قصد افزایش نوسازی اشتراک یا بهبود استفاده ازدانش است که درهرکدم ازسه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری انسانی و اجتماعی نمایان می شود مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک م یکند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب میشود و بطور معمول بصورت سازماندهی نشده وجود دارند شناسایی انتخاب سازماندهی و منتشر نمایند این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا بصورت کارا و موثرقادر می سازد دگرگونی مدل کسب و کارصنعتی که سرمایه های یک سازمان اساسا سرمایه های قابل لمس و مالی بودند امکانات تولید ماشین زمین و غیره به سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش خبرگی توانایی و مدیریت برای خلاق سازی کارکنان آن ها گره خورده درحال حرکت است