سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه سادات جمدی – دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر
صادق شهبازی –

چکیده:

کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد فرهنگ و جامعه می باشد و باتوجه به سهم بسزای آن درتحول و دگرگونی اساسی دراقتصادملی موردتوجه است حال اگر این مقوله تاثیر گذار ازمنظر اسلامی و با بهره گیری ازمعارف اسمانی دین مبین اسلام اجرایی شود بدون شک خاستگاه سعادت و پیشرفت فرد یاسازمان اجراکننده ی آن خواهد بود ازطرفی با توجه به نقش مدیریت دانش به عنوان مهمترین فرایند سازمانی و عامل کلیدی درکسب مزیت رقابتی تلاش برآن است تا نقش فرایند مدیریت دانش درجاری شدن کارافرینی اسلامی و بهبود عملکرد آن مورد بررسی قرارگیرد.