سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام حیدری چهارلنگ – گروه آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
بابک حیدری چهارلنگ – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

گسترش مواد و تکنولوژی نوینگرچه رفاه اجتماعی را افزایش میدهد اما به موازات خودمخاطرات جدیدی را نیز پیش روی بشرقرار میدهد سالانه در جهان ۲۷۰میلیون حادثه ناشی از کاراتفاق می افتد که نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر جان خود را از دست میدهد قریب به ۱۶۰ میلیون نفر به بیماریهای ناشی از کار مبتلا شده و بیش از ۲۶۰ میلیون حادثه منجر به سه روز غیبت کاری اتفاق می افتد که سهم کشورهای جهان سوم از این حوادث ۳ تا ۴ برابر کشورهای توسعه یافته است در کشور ما ایران نیز طی یک دوره شش ساله ۸۳-۷۸ حوادث ناشی ازکار رشدی معادل ۹/۵% را نشان میدهد در سال ۸۵ بیش از ۲۱ هزار حادثه ناشی از کار درکشور اتفاق افتاده که حدود یک میلیون روز کاری به منظور درمان کارگران به هدررفته و بالغ بر ۶۲ هزار روز از کار مفید کارگران به علت بستری شدن تضییع گردیده است. لذا پیشگیری از بروز حوادث و بیمارهای ناشی از کار و معضلات زیست محیطی و افزایش بهره وری با درنظر گرفتن سلامت و ایمنی کارگران مستلزم استقرار و بکارگیری سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست و نهادینه کردن آن در مدیریت پروژه ها است ما دراین مقاله تلاش کرده ایم که با ارایه روشهایی که مبتنی بر استانداردهای H.S.E,OSHA, ILO و … است بتوانیمدربهبود مستمر و سلامت هرچه بیشتر کارکنان و محیط کار گام برداریم