سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

علی کاشناسان – استادیار دانشگاه لرستان
اصغر مبارک – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

دراین تحقیق تابع تولید بخش نفت و گازطی دوره ۱۳۸۶-۳۸ با استفاده ازروش ARDL براوردشده است نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری درتحقیق و توسعه بخش نفت و گازاثرقابل ملاحظه ای بربهره وری کل عوامل و بهره وری نیروی کارو سرمایه دربخش مذکور داشته است این نتیجه گیری باتوجه به سهم و اهمیت نفت و گازدراقتصادکشورو بالا بودن ارزش افزوده مشتقات نفتی و بازدهی زیادسرمایه گذاری درتحقیق و توسعه صنعت مذکور ازاهمیت زیادی برخوردار است.