سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
علیرضا شریفی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

در سالهای اخیر، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی به عنوان ابزاری که به طور مستقیم، اهداف و استراتژیهای سازمانی را به اهداف و برنامه های منابع انسانی متصل می کند، مورد توجه شایانی قرار گرفته است. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار، مهمترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. سازمانهای پیشرو با درک این حقیقت، تلاش وصف ناپذیری جهت بکارگیری بهینه از این منبع کلیدی در حوزه های گوناگون از جمله کیفیت تولید و مدیریت به منظور تحقق اهداف استراتژیک خود با استفاده از شیوه ها و نظامهای ن وین اثر بخش کرده اند. مدیریت، استراتژیک منابع انسانی، انسان را به عنوان یک عامل حیاتی و ممتاز برای بقای رشد، رقابت و برتری سازمانی مد نظر قرار می دهد. امروزه رسمیت و عینیت سازمانها با منابع انسانی آنها شناخته می شود و اهمیت دادن به منابع انسانی، اساس و محور مدیران ارشد سازمان هاست. بنابراین با توجه به اهمیت ویژه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی در کسب برتری سازمانی، در ا ین م قاله سعی شده است که نگاهی گذرا به مفهوم سرمایه فکری، ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک، ویژگیهای ضرورت و مزایای برنامه ریز استراتژیک و نقش این نوع مدیریت در تحول و موفقیت سازمانها را داشته باشیم.