سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم رضی کاظمی – دانشجوی تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

دراین مقاله سعی گردیده تا درخصوص نقش صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد و اشتغال زا مباحثی بیان گردد و همچنین وضعیت این صنعت درایران مورد بررسی قرارگیرد و علل عدم موفقیت مدیران و متولیان صنعت گردشگری ایران دررسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیز نقد گردد و علل عدم رشد کشورمان دراین صنعت نسبت به سایر کشورهای منطقه مورد بررسی قرارگیرد و راه کارهایی نیز در خصوص حل مشکلات این صنعت بیان گردد کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد درزمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها می باشد و درزمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی دراین صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارندولی چرا رشد این صنعت درکشورمان بسیار کند و نامحسوس است یکی از علل آن ضعف مدیریت کلان قوانین و دولتی بودن دیدگاه مدیران در تمام سطوح این صنعت می باشد که می توان با اصلاح سیستم مدیریت و با استراتژیک خاصی زمینه های رشد و شکوفایی و هدفمندی مدیریت این صنعتمولد را ایجاد کرد.