سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه عابدی نژادمهرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
نورمحمد یعقوبی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه جهان کسب و کار از تمرکز برروی محصول به تمرکز برمشتری حرکت کرده و مدیران دریافته اند که ارتقا روابط با مشتریان موجود سبب سود و رشد درآمد پایدار می شود تمایل شدید مشتریان به استفاده از کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین از یک سو و تقاضا برای کاه زمان تحویل محصول از سوی دیگر سازمان های تولیدی را ملزم به مهندسیمجدد فرایندهای کسب و کارشان با تاکید بر افزایش ارتباط با مشتریان نموده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ابزارها و فاکتورهای مدیریت روابط مشتری درموفقیت شرکت های بیمه ی زاهدان می باشد که منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان کاهش شکایافت و افزایش تکرار خرید خواهد شد برای تحقق این هدف چارچوب نظری مساله تحقیق در قالب این سوال که معیارهای مدیریت روابط مشتری به چه میزان برشرکت های بیمه زاهدان تاثیر گذار هستند طراحی شده است. نتایج تحقیق حاکی ازتاثیر مثبت فاکتورهای مدیریت روابط مشتری برشرکتهای بیمه زاهدان می باشد.