سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – کارشناسی مدیریت بیمه

چکیده:

محصولات بیمه ای از نقطه نظر بازاریابی از جمله محصولات فروختنی محسوب می گردد لذا شرکت ها و واحدهای فروش بیمه می بایست بهدنبال فروش محصولات و جذب مشتری با استفاده از طرق علمی خلاقانه و با بهره گیری از تکنولوژی های نوین باشند ازطرفی با توجه به اهمیت وجایگاه حیاتی مشتریان درادامه بقا و موفقیت سازمان ها شرکت های موفق خواهند بود که کلیه فعالیت های آنان مشتری محور بوده و رضایت مشتریان را به عنوان سرلوحه اهداف سازمانی خود قرار دهند و براین باور باشند که نیل به اهداف کلان شرکت در گروجلب رضایت و وفاداری مشتریان خواهد بود با آغاز فعالیت شرکت های بیمه خصوصی در کشور از سال ۱۳۸۲ و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی کهمنجر به خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی گردید صنعتبیمه ایران پس از سالها انحصار و فضای غیررقابتی مرحله جدیدی از حیات خویش را تجرب ه مینماید. موضوعآزادسازی تعرفه های بیمه ای نیز درکنار عوامل یاد شده فضای کسب و کاربیمه درکشور را به شدت تحت تاثیر خویش قرار داده است دراین شرایط بسیار از شرکت های بیمه متاثر از فضای کنونی ودرجهت به دست آوردن سهمی از بازار نسبت به ارایه نرخ بدون ملاحظات فنی و ارزیابی ریسک اقدام می نمایند که ادامه این روند نه تنها آینده برخی از شرکت های بیمه بلکه سرنوشت صنعت بیمه را با چالش جدی مواجه می نماید.