سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صادقیان – دانشجوی مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

سوانح طبیعی معمولا باعث ایجاد آوار و ویرانی های بسیاری در محیط های آسیب دیده میشوند. از جمله این سوانح: زلزله، طوفان، سیل، آتش فشان و غیره می باشند که به علت حجم زیاد آوار و زباله های ایجاد شده توسط آنها، علاوه بر اینکه مشکلاتی نظیر آلودگی های زیست محیطی و مختل شدن عبور و مرور را به دنبال دارند، سلامتی انسان را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. لذا پس از سانحه، بلافاصله باید برنامه ای برای جمع آوری و مدیریت آوار ایجاد شده، توسط نهاد های مربوطه توسعه داده شود. عدم انجام این کار باعث افزایش خطرات ثانویه برای جامعه آسیب دیده و تاخیر در بازسازی آن جامعه خواهد شد. بنابراین ضعف در مدیریت آوار باعث افزایش مشکلات یاد شده، مخصوصا پس از ایجاد سوانح می شود. لذا در این مقاله پس از بیان اثرات زیست محیطی سوانح طبیعی به توصیف فعالیت های مربوط به مدیریت آوار به منظور کاهش اثر سوانح مذکور پرداخته می شود.