سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مسیحی – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
نگار عامری – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

دردنیای صنعتی و سرمایه داری امروز که با سرعت زیادی به سمت مجهز شدن به تجهیزات IT پیش می رود انرژی مصرفی سازمانهای صنعتی و به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و دنبال آن سازمان ها با تاثیرات زیست محیطی شدیدی روبرو شده اند دراین شرایط با ورود فناوری جدید Green IT راه کارها و شیوه های جدید دراختیار سازمان ها قرار گرفت که باعث کاهش انرژی مصرفی و تاثیرات زیست محیطی و افزایش بازده سازمان می شود درمقاله حاضر پس از مرور تعاریف علمی بررسی نقش مدیریتی Green IT راه حلهای ارایه شده برای ایفای نقش مدیریت Green IT راهکارهایی برای اجرایی کردن این راه حلها مطرح می شود.