سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صغری فطرتی درگاهی – کاردانی آموزش ابتدایی
علی عبدزاده گوهری – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی
زهرا بابایی بازکیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

چکیده:

نقش آموزش و پرورش در توسعه کشاورزی پایدار در کشور با توجه به کمبود امکانات و نهاده های تولید دراین مناطق خرد بودن اراضی کافی نبودن شرایط اقتصادی و آموزشی جهت فعالیت های کشاورزی به عنوان اصلی ترین فعالیت اقتصادی لزوم اجرای مدیریت در چارچوب مقتضیات منطقه و نوع فرهنگ بومی جاری و تعامل با بخشهای مختلف اجرایی و علمی در جهت اجرای شیوه های نوین در راستای جلوگیری از به زوال رفتن امکانات موجود و کاهش روند مهاجرت نیروهای جوان و سرازیرشدن آن ها به شهرها و تشدید مشکل بیکاری و بروز ناهنجاری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پایداری در تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش نمایان است استفاده بیش از حد از زمین در طول سالها و به کارگیری بیش از حد انواع سموم وکودهای شیمایی و روشهای نامناسب بهره برداری از منابع اب و خاک و بطور کلی استفاده غیراصولی از زمین جهت کسب عملکرد بالاتر اگرچه د رکوتاه مدت شاید امکان پذیر و درآمد ناشی از آن مقبول باشد ولی در طول زمان فرایندتولید را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.