سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهه حجازی – دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران
پروین کدیور – استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمود نگهبان سلامی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران
مهدی عربزاده – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

مدرنیته بطور معمول شامل تغییرات در تولید و توزیع منابع، افزایش تعاملات تجاری و در دسترس بودن اشکل مختلفی از تکنولوژی است، که در برآورده ساختن نیازهای اساسی از جمله سلامتی، رفاه، تعامل و تحول شناخت اثر گذار بوده است. با انجام پژوهش در زمینه نقش تعاملی مدرنیته و فرهنگ بر تحول شناخت؛ فهم ما از چگونگی اثر تجارب زیست محیطی و سازمان یافته از لحاظ اجتماعی، از آنچه که کودکان در باره آن فکر می کنند، تواناییها و مهارتهایی ذهنی که در آنها توسعه می یابند و همچنین شیوه های رشد فکری آنها افزایش می یابد.