مقاله نقش مدرس در شکل گیری و افزایش انگیزه فراگیری زبان روسی به عنوان زبان خارجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (پژوهش زبان های خارجی) از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش مدرس در شکل گیری و افزایش انگیزه فراگیری زبان روسی به عنوان زبان خارجی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتظارات دانشجویان
مقاله گرایشی
مقاله مدرس زبان روسی به عنوان زبان خارجی
مقاله وظایف آموزشی-تربیتی
مقاله وظیفه انگیزشی-گرایشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: رهبری مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر به شخصیت و عملکرد مدرس زبان روسی، به عنوان زبان خارجی،متناسب با شرایط ایران پرداخته می شود. در این مقاله تلاش بر آن است تا نقش مدرس زبان روسی و وظایف او در نظام آموزشی-تربیتی دانشگاه تهران بررسی شود. به همین منظور در مقاله حاضر، آرای نظریه پردازانی همچون مالچانوفسکی که پژوهش های عمده ای در زمینه عملکرد مدرس زبان روسی، به عنوان زبان خارجی دارد و نیز دیگر نظریه پردازان، مورد بررسی قرار گرفته اند. به نظر نگارندگان مقاله، وظیفه انگیزشی-گرایشی مدرس زبان، وظیفه ای مهم تر و حیاتی تر از دیگر وظایف آموزشی وی به شمار می رود. در مقاله حاضر نه تنها مساله انگیزش به عنوان یکی از مهمترین و به روزترین مسائل در زمینه تدریس مطرح می شود، بلکه توصیه ها و راهکارهایی پیشنهاد می شود که به جنبه عملی مساله فوق کمک کرده و مدرس زبان روسی به عنوان زبان خارجی را به سمت خود تحلیلی هدایت می نماید که به نوبه خود موجب رشد حرفه ای و شغلی و نیز خودآگاهی رسالت آموزشی او خواهد شد.