سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

بهارک شیرزادکبریا – استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

جامعه ما د رحال حاضر در مرحله گذار ازیک جامعه سنتی و صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی و دانش در حرکت است تحولات سیاسی و اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی در دهه های گذشته چهره سنتی جامعه را تغییر داده و مناسبات حاکم بریک جامعه غیرسنتی اطلاعات و دانش محور در آن رواج داده است اگر د رمناسبات پیشین خانواده گسترده کانون اصلی تعلیم و تربیت به شمار می رفت در مناسبات جدید این نقش کمرنگ شده و سازمان ها و نهادهای جدیدتر این مسئولیت مهم را برعهده گرفتند دانش آموزان برای بالفعل کردن ظرفیت و پتانسیل خود درمدرسه به مکان امن نیاز دارند که باید مکانهای امن و سالم هم برای دانش آموزان معلمان و کارکنان ایجاد نمود. خشونت وناامنی هم برای معلمان و هم برای دانش اموزان در امر یاددهی و یادگیری یک مانع بزرگ می باشد و همچنین جامعه ای که دارای ارزشهای خاص انسانی است نمی تواند جوی که با خطر همراه باشد را تحمل کند.