سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام آزادبخت – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مژگان رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

انسان امروزه به دلیل افزایش جمعیت با مشکلات و بحران های متعددی در زمینه استفاده از محیط خود مواجه شده است ،وجهت حل این مشکل و ایجاد مکانی برای داشتن زندگی با استاندارد های مطلوب خود نیازمند برنامه ریزی محیطی می باشد . تا از طریق اعمال روش های صحیح برای بهره برداری از منابع اطراف خود به شرایط قابل قبول و پایدارتری دست یابی پیدا نماید .برخی از مخاطرات محیطی عبارتند از : سیل ، زلزله ، طوفان ، نابودی کشت زارها ، تخریب لایه ازن ، کاهش منابع آب شیرین ، اثر گلخانه ای ، شور شدن خاک های حاصلخیز ، بیابان زایی ، جنگل زایی و … ، در نتیجه می بایست از هریک از قسمت های محیط به اندازه توانایی و پتانسیل اش استفاده نمود . تا سبب بر هم خوردن تعادل محیط و ایجاد مخاطره نشویم، بالاخص در نقاط شهری که وقوع یک حادثه تبعات بسیار سهمگینی خواهد داشت . شناخت صحیح از توان ها و محدودیت های یک منطقه می تواند زمینه ساز برنامه ریزی صحیح و در نتیجه رسیدن به توسعه پایدار و بهره برداری صحیح گردد . وقوع نابهنگام بلایای طبیعی تا مدتی تعادل شرایط عادی را بر هم زده و در نقاط مرزی می تواند زمینه ساز وقوع برخی مسائل از جمله عدم امنیت برای ساکنین ، ورود و خروج به داخل و یا خارج از مرز بدون هماهنگی و … گردد ، که ممکن است میزان وقوع جرم و جنایت نسبت به قبل افزون گردد