مقاله نقش مخاطرات طبیعی (خشکسالی کشاورزی) در مهاجرت روستایی، با استفاده از روش (SAW) نمونه موردی: دهستان شهدا شهرستان بهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: نقش مخاطرات طبیعی (خشکسالی کشاورزی) در مهاجرت روستایی، با استفاده از روش (SAW) نمونه موردی: دهستان شهدا شهرستان بهشهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالی
مقاله مهاجرت،توسعه روستایی
مقاله بهشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلری شادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از دهه ۱۹۸۰ به این سو، به ارتباط بین آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و توسعه، بیشتر توجه شده است. در ابتدا، تمرکز توسعه عمدتا بر تاثیرات ناشی از مخاطرات بود؛ و بعدها تاثیرات توسعه بر کل آسیب های مرتبط با مخاطرهای طبیعی مورد توجه قرار گرفت. خشکسالی به عنوان یکی از موضوع های مهم در مطالعه بلایای طبیعی و تاثیر گذار در کشاورزی، مهاجرت روستایی و غیره مطرح است که در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و مانند سیل، قحطی، زلزله توسعه اقتصادی جوامع را در کلیه سطوح به مخاطره می اندازد و به طور مستقیم جامعه را از طریق تغییرات در فراوانی یا قابلیت دسترسی به مواد غذایی، پوشاک، منابع آب و ذخایر انرژی تحت تاثیر قرار می دهد. در این میان جوامع روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و نیز داشتن توان ای محدود، از دیر باز در مقایسه با جوامع دیگر، بیشتر در معرض نیروهای مخرب طبیعی قرار داشته اند. مقابله با مخاطرات طبیعی و به ویژه خشکسالی کشاورزی، با توجه به تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر جامعه می نهند، به عنوان چالشی مهم در فرایند توسعه مطرح است. در این بین مهاجرت های روستا یی که زمینه ساز نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است به انحطاط تمدن روستاها منجر می شود، تمدنی که ضامن قانون شهروندی و حفظ حرمت آزادی انسان است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مخاطرات طبیعی (خشکسالی کشاورزی) در مهاجرت روستایی است. محدوده مورد مطالعه ۱۰ روستا از روستاهای دهستان شهدا بهشهر و روش پژوهش به صورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسش نامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده و سئوال پژوهش از طریق نرم افزار(SPSS)  مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به مقایسه حد متوسط گوی های مورد ارزیابی مولفه زراعت بیشترین تاثیر را در زمینه مهاجرت روستایی داشته و همچنین با توجه به روش (saw)، روستا ارضت در بین روستاهای جامعه نمونه با رتبه (۱) و مقدار عددی ۰٫۹۹۵۳ بیشترین تاثیر از مخاطرات طبیعی (خشکسالی کشاورزی) در مهاجرت روستایی بر خور دار گشته است.