مقاله نقش مخاطب در نگاهداشت شبیه خوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: نقش مخاطب در نگاهداشت شبیه خوانی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه خوانی
مقاله مخاطب
مقاله پدیدارشناسی
مقاله هرمنوتیک
مقاله نگاهداشت
مقاله تماشا کردن قدسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیراوی ونک مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نفس اقدس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبیه خوانی سنتی نمایشی است که مضمون غالب آن را نمایش واقعه های تاریخی – مذهبی زندگی و مصائب خاندان پیامبر و به ویژه واقعه کربلا تشکیل می دهد. جنبه آیینی این سنت نمایشی به گونه ای است که مخاطب سنتی در نسبتی خاص با آن قرار می گیرد و این ویژگی در برداشت و فهم مخاطب از آن نقش عمده ای ایفا می کند. در حالی که فهم مخاطب نیز شکل نخواهد گرفت مگر به واسطه تماشا کردن قدسیانه و فهم پیشین برآمده از متن سنت. از سویی دیگر به دلیل ارتباط دو سویه بین مخاطب و این نمایش، شبیه خوانی نیز جز با وجود مخاطبانی که به فهم آن نائل آیند تداوم نخواهد یافت.
این نوشته بر آن است تا بر اساس رویکرد پدیدارشناختی – هرمنوتیکی، تفاوت مخاطب با تماشاگر صرف را در شبیه خوانی مشخص کرده و نشان دهد که مخاطب در شبیه خوانی نقش نگاهبان کار هنری را ایفا کرده و در نهایت در این نمایش، چهار وجه مخاطب – بازیگر – نگاهبان – شاعر شکل می گیرد.