سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد شوکتی آمقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران
آیدا محمد نامدار – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شر
علی قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران

چکیده:

در دو دهه‌ی اخیر شاهد افزایش اهمیت موضوع محیط زیست می‌باشیم. محیطی که تمام فعل وانفعالات جوامع بشری به آن وابسته است. ولی افسوس که انسان بر حسب نیازهای متنوع خود آن را دگرگون می‌سازد که عواقب این مسئله نخست گریبان‌گیر خود انسان می‌گردد. که به دنبال آن، بر مشکلات روانی و اجتماعی و جسمی تاثیر می‌گذارد یا خواهد داشت. در این میان محیط زیست روستایی خارج از موضوع نبوده وبا دانستن این که حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی و ملی بوده و هر شخص وسازمانی بایستی در حیطه وظایف و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود به محیط زیست حساسیت داشته باشد. بخصوص محیط زیست روستایی که باید برنامه‌ی ویژه‌ای برای حفظ آن ترتیب دید. در این میان نباید نقش دهیاران را نادیده گرفت چون می‌توان گفت از نقش برجسته‌ای در حفاظت از محیط زیست برخوردارند. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده وهدف آن بررسی ارتباط محیط زیست با توسعه روستایی می‌باشد و نیز به تشریح عوامل آلوده‌کننده محیط زیست روستایی، راه‌های پیشگیری از آن و وظایف دهیاران در این عرصه پرداخته می‌شود.