سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لطفعلی جباری – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

کارآفرینی مقوله ای است که در حوزه هی مختلف علمی مورد توجه است. ما بنظر می رسد موضوع کارآفرینی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی و دانش آموختگان آنها شرایط خاصی دارد. چرا که این رشته ها ماهیتا نظری و پیچیدگی خود را دارند. نتیجه تحقیق نیز نشان میدهد که ارائه آموزش و انجام پژوهش در زمینه کارآفرینی در رشته های علوم انسانی بیشترین تاثیر را در روحیه، رشد استقلال طلبی و رشد خلاقیت دانشجویان دارد. اما برای تقویت کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی و اجتماعی در کنار آموزش نظریه ها و الگوهای کارآفرینی، ارائه آموزشهای تخصصی این رشته ها بطور مناسب و کاربردی، بطوریکه فارغ التحصیلان خود توان و مهارت آفرینندگی و کارآفرینی کسب کنند، راهبردی کارآمد در این زمینه می باشد. بطور کلی هدف اصلی مقاله حاضر تشریح راهبردها و روشهایی است که می توانند با بهبود فرایند آموزش های علوم انسانی سرمایه انسانی دانش آموختگان این رشته ها را برای کارآفرینی افزایش دهند. در این راستا مقاله حاضر سه محور مشخصی دارد. ابتدا جایگاه و کارکردهای علوم انسانی مطرح گردیده و سپس چالشهای موجود در آموزشهای علوم انسانی از منظر کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه روشهای آ»وزشی که می توانند زمینه ساز کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی باشند تشریح گردیده اند.