سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطا غفاری گیلانده – استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی،
محمدحسن یزدانی – استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی،
چیمن موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بی شک قسمت عمدهای از عناصر تشکیل دهنده سیمای هر شهر، مبلمان آن شهر است. اجزایی که گذشته از کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز کمک میکند. این عناصر بخشی از سیمای شهر را تشکیل میدهد که همواره زیبایی، هماهنگی و تناسب آنها موجب چشم نوازی محیط شهری شده و در کنار عوامل دیگر، محیطی دلپذیر و فضای مناسب جهت زندگی شهری را فراهم میسازد. طبعاً شکل گیری عناصر بصری که تصویر هر شهر را به وجود می آورند خاطرهای را برای هربیننده در ذهن باقی می گذارند. مبلمان شهری عناصری هستند که توانایی و ظرافت فراوانی برای تامین اهداف ساماندهیمنظره شهری دارند، اهداف سه گانه زیبا سازی، هویت بخشی و خواناسازی محیط، دارای مهمترین کارکرد آنها در شهر است. در این راستا بهسازی و ساماندهی مبلمان شهری یکی از رهیافتهای سازنده برای بهبود کیفیت محیط شهری، زیبایی شهری وبر آوردن نیازهای مختلف شهروندان میباشد. در این پژوهش سعی شده است که تاثیر مبلمان شهری بر زیبایی و سیمای بصری شهر مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چگونه مبلمان شهری باعث ارتقاء زیبایی فضاهای شهری به صورتهای مختلف میشود.