سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزادشوشتر

چکیده:

تعاونی ها بیشترین سهم را درایجاداشتغال زایی و تولید ناخالص ملی به ویژه درکشورهای درحال توسعه ازجمله ایران را دارا می با شد توجهبه تعاونیها به کشاورزان کمک می کند تا مشکلات را ازراه همیاری و استفاده ازظرفیت گروهی اعضا رفع کنند و درراه حصول به اهداف و منابع مشترک زمینه را برای ایجاد تغییرات مناسب درجهت نیل به توسعه کشاوریز ازطریق فعالیت گروهی را فراهم نماید هدف ازاین تحقیق نقش موثرتعاونیهای کشاورزی و بررسی موانع و مشکلات آنها دردستیابی به توسعه کشاورزی می باشد نتایج نشان میدهد تعاونیهای کشاورزی به دلایلی نظیر کمبود سرمایه و تاخیر درپرداخت وام و سایراعتبارات به تعاونی ها اختلافات درون تشکیلاتی و مدیریتی هیئت مدیره و مدیرعامل بی توجهی و یا کم توجهی به نقش مشارکت اعضا درامور تعاونی ها پایین بودن فرهنگ کارجمعی گردش مالی پایین سرمایه اندک ضعف بنیه مالی و … مهمترین موانع درراه موفقیت شرکت های تعاونی دردستیابی به توسعه کشاورزی می باشد.