مقاله نقش قوه مجریه در امر قضا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: نقش قوه مجریه در امر قضا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزمایش علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نظر تاریخی و سیاسی علم حقوق یا فن حقوق یا آمیزه های حقوق بدون ارتباط با قدرت و سیاست نیست. هم چنانکه بدون ارتباط با تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی و فلسفه نیز نیست. کسی که فقط مواد قانونی را بشناسد و علت وجود ماده قانونی را نفهمد چیزی بیش از یک تکنسین حقوق نخواهد بود. از نظر بحث تاریخی قدرت همیشه در دست یک نفر یا نماینده آن فرد یا رییس قبیله یا حاکم یا شاه متمرکز بوده است. در مورد منشاء این قدرت نظرات و مکاتب مختلف ظهور کرده اند که در حقوق اساسی به آنها پرداخته می شود.