سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر چراغی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانش
بهزاد حبیب پور – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ویدا مهین پو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانش
محمدسعید مصدق – استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کنترل بیولژیک به عنوان یک علم کاربردی به خوبی شناخته شده است و به عنوان راهکاری برای حل مسئله ی کاربرد وسیع آفت کش های شیمیایی محسوب می شود. علاقه مندی جهت بکارگیری قارچ های بیمارگر حشرات برای کنترل حشرات آفت افزایش یافته است. درگلخانه ها، قارچ های بیمارگر حشرات ممکن است شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند. موفقیت هر عامل کنترل میکروبی بستگی زیادی به توانایی تولید و ذخیره سازی عامل مورد نظر برای مدیریت اقتصادی آفات هدف دارد. کنترل کیفیت، یکی از مهمترین نگرانی ها در تولید قارچ های بیمارگر حشرات در مقیاس تجاری است. در اکثر موارد بیشتر اسپورها به اشعه ماورای بنفش خیلی حساس اند واسپورهایی که در معرض نور خورشید قرار می گیرند عمر کوتاهی دارند. زنده مانی طولانی مدت، در طی دوره نبارداری، برای تأثیر بهترو در نتیجه پذیرش تجاری آفت کش های زیستی با پایه قارچی، ضروری است. با وجود اینکه تعدادی از محصولات بر پایه قارچ های بیمارگر حشرات به طور تجاری در سراسر جهان تولید شده اند اما سهم آنها در بازار هنوز زیر پتانسیل پیشنهاد شده در مورد کنترلطبیعی حشرات است. با افزایش فشار عمومی و سیاسی برای کاربرد استراتژی های مدیریت تلفیقی، استفاده از قارچ های بیمارگر حشرات اجتناب ناپذیر است.