سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امانمحمد کمکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
عبدالرحمان دوگونچی – مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

چکیده:

حدودا ۸۰ درصد گونه گیاهی میکوریز دارندمیکوریز در اکوسیستم های متنوع از جمله مراتع و جنگلها به وفور یافت می گردد گیاهان مرتعی و جنگلی با قارچهای همزیست و اندوفیت همزیستی تشکیل میدهند و درطول گذشت زمان به طور متقابل تکامل یافته اند استفاده از قارچهای همزیست و اندوفیت گیاهی در کشاورزی پایدار با توجه به فوایدی که در اثررابطه همزیستی که بین قارچ و میزبان تشکیل می گردد در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرارگرفته است در واقع یکی از موارد مهم در پیشبرد اهداف کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم و بیشتر استفاده ازقارچهای میکوریز و اندوفیت در مزارع و باغات می باشد با بکارگیری میکروارگانیسم های مفید آسیب به محیط زیست از طرف فعالیت های بشری درزمینه کشاورزی به سمت حداقل تمایل می یابد.از جمله کاهش و یا از بین رفتن کاربرد سموم شیمیایی برعلیه آفات و بیماریها می توان اشاره کرد.