سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عصمت السادات طاهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران
فاطمه یحیی تبار – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
آیدا مهدوی لنجی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علامه محدث نور

چکیده:

پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک به طور شایان تأثیرات همه جانبه و شگرفی را در تمامی جنبه های زندگی بشری و در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی کشورها بر جاگذاشته و آثار آن روز به روز افزایش می یابد. در این راستا کشورهای مختلف جهت ایجاد قدرت عرضه و تقاضا در زمینه فناوری برنامه ریزی هایی انجام داده اند. یکی از مکانیزم هایی ک ه اخیراً برای تسهیل و ارتقای فعالیت ها ی توسعه تکنولوژیکی، بویژه تکنولوژی های پیشرفته و ایجاد قدرت عرضه و تقاضای فناوری بوجود آمده است، فن بازارها می باشند. در این مقاله با ارائه ی تعریف فن بازار و بیان کارکردهای آن،نقش آن در تجاری سازی دانش و فناوری تشریح شد. همچنین در پایان پیشنهاداتی نظیر فراهم آوردن شرکت های نوپا و ایجاد زیرساخت های مناسب و همچنین ایجاد انگیزه های قانون گذاری و مالیاتی در قالب اعطای امتیازات مناطق ویژه برای پیاده سازی هر چه بهتر این مهم ارائه شده است.