سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران- بابلسر، پردیس دانشگاه ماز
هادی درگاهی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

پیشرفت های علمی و تکنولوژیک به طور شتابان تأثیرات همه جانبه و شگرفی را در تمامی جنبه های زندگی بشری و در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی کشور برجا گذاشته و آثار آن روز به روز افزایش می یابد. بطوریکه بعنوان شاخص روند توسعه کشورها مطرح و به صورت کالایی بازرگانی و سیاسی در آمده است. در این راستا کشورهای مختلف جهت ابعاد قدرت عرضه و تقاضا در زمینه فناوری برنامه ریزی هایی انجام داده اند. یکی از مکانیزم هایی که اخیراً برای تسهیل و ارتقای فعالیت های توسعه تکنولوژیکی، بویژه تکنولوژی های پیشرفته و ایجاد قدرت عرضه و تقاضای فناوری بوجود آمده است، فن بازارها می باشند. در این مقاله با ارائه ی تعریف فن بازار و بیان کارکردهای آن، نقش آن در تجاری سازی دانش و فناوری تشریح شد. همچنین پیشنهاداتی چون فراهم آوردن شرکت های نوپا و ایجاد زیرساخت های مناسب و همچنین ایجاد انگیزه های قانون گذاری و مالیاتی در قالب اعطای امتیازات مناطق ویژه برای پیاده سازی هر چه بهتر این مهم ارائه شد.