سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا علیزاده – مهندس عمران

چکیده:

روش میکروتونلینگ یکی از روشهای نوظهور درایران بوده و با توجه به نصب تاسیسات زیرزمینی از جمله شبکه های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی و لوله های آب وگاز و تاسیسات برقی بسیار مورد توجه قرارگرفته است استفاده از فناوری کارگذاری و اجرای لوله بدلیل معضلات فراوان روش سنتی می بایستی فاصله زیادی از روشهای قدیمی گرفته خود را با نیاز جوامع خصوصا جهت تعمیر و بازسازی شبکه های فاضلاب و آب که مدت عمرشان دربعضی نقاط به سرآمده به خصوص درنقاط پرجمعیت و شلوع که امکان حفر ترانشه باز به علت افزایش شلوغی و ترافیک می باشد تطبیق دهد از آنجای که بیشترین حجم کار با روش میکروتونلینگ مربوط به جایگذاری مستقیم لوله های آب و فاضلابهای ثقلی می باشد این تکنولوژی باعث ایجاد مشخصات خاصی درروند جاگذاری آب و فاضلاب روها شده است.