سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رحمت الله کرامتی اصل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دهدشت
سیدنعمت الله رشیدی فرد – مشاورشهرداردهدشت
شمس الله کاظمی زاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

با رشد وگسترش تکنولوژی استفاده از ماهواره های فضایی جهت جمع آوری و تحلیل و تبیین اطلاعات لزوم بکارگیری آنها درمباحث حمل و نقل نیزمطرح می گردد یکی ازا ین تکنولوژی ها استفاده از فناوری GPS و کاربرد آن درسامانه های کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی است ما دراین مقاله برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به نحوه کاربرد سیستم حمل ونقل هوشمند AVL مبتنی برGPS درحمل و نقل جاده ای پرداخته و به بررسی مزایا و معایب این سیستم در زمینه حمل و نقل بین جاده ای و بین کشوری دراستانهای شرقی کشورسیستان و بلوچستان خراسان رضوی وخراسان جنوبی و ارتباط آنان با کشورهای همسایه بپردازیم نتایج بیانگر این واقعیت است که می توان با استفاده از فناوری روز و سیستم هایماهواره ای کنترل و نظارت دقیقتر برناوگان حمل و نقل و تزانزیتی شرق کشور به عمل آورد این عمل با تجهیز خودروهای باری و مسافربری به GPS و کنترل از طریق پلیس راه ها قابل حصول خواهد بود. بدین ترتیب سیستم حمل و نقل شرق کشور ازلحاظ سرعتحرکت خودروها توقف ها سوانح رانندگی مسیر حرکت وتوزیع مراکز خدماتی از جمله مراکز استراحت و سوخت گیری و غیره قابل نظارت و برنامه ریزی خواهد شد.