سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما علایی – عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
بی تا زاجی – عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

فناوری کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای فناوری است که با امنیت غذایی در ارتباط است و با افزایش جمعیت و کمبود منابع غذائی، گسترش آن ضروری به نظر می رسدضایعات محصولات در اثر موجودات ریزذره بینی در طول برداشت تا مصرف می تواند بسیار سریع باشد بسیاری از باکتری و قارچها میتوانند سبب پوسیدگی پس از برداشت سبزیها و میوه ها شوند این پوسیدگی ها به وسیله میکروارگانیسم ها یا در هنگامی که فرآورده نابالغ است آنرا آلوده می کند و یا در هنگام برداشت جابجایی و می آلودگی به ویژه پس از برداشت به وسیله آسیبهای مکانیکی وارد به پوست مثل خراشهای سطحی به تسریع می شوند بسیاری از قارچها که سبب ضایعات زیادی میشوند …وسیله ناخن خراشیدگی و نیش حشرات نمیتوانند از راه پوست عبور کنند اما از راه بریدگی ها به آسانی وارد میشوند از کاربردهای نانو تکنولوژی در مدیریت پس از برداشت و کاهش ضایعات فرآورده های باغبانی می توان به کاربرد رمز میله های نانو و ذخیره اطلاعات مربوط به تولید بسته بندی و قیمت و … در فروش کالاها، تشخیص بیماریهای گیاهی فراورده ها، تغییر وضعیت ژنتیکی و اصلاحی گیاهان در جهت افزایش کیفیت محصولات، استفاده از روش نانو فرموله کردن ویتامینها و منابع تولید آنها درصنایع تبدیلی، تعیین میزان تازگی محصولات، ساخت آنزیمهای کارا در فراوری حصولات، شناخت ژنهای مقاوم و امکان نوترکیبی اشاره نمود.