سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر احمدی – استاد دانشگاه پیام نور تهران
سمیه حسنی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی)، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران
جهان عبدی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(گرایش رفتار سازمانی)، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

امروزه به علت تغییرات روزافزون و پویاییهای محیطی، سازمانها برای حفظ بقای خودشان نیاز به انعطافپذیری در برابر این تغییرات دارند بنابراین ناچارند به واحدها و اجزاء فرعی خود آزادی عمل بیشتری در مقایسه با محیطهای پایدار و با ثبات دهند. از آنجای که مستقل شدن و خودگردان شدن واحدها میتواند برای سازمانها به دلیل غیرمتمرکز شدن امور، مسئله ساز شود لذا سازمانهای کلگرا یا هولوگرافی طراحی شدند، تا بدین وسیله بتوانند ویژگیهای کل را در یکایک اجزاء متبلور کنند. از ویژگیهای اساسی اینگونه از سازمانها خودسازماندهی، استقلال و آزادی، انعطافپذیری، یادگیری و انطباقپذیری میباشد که برای رسیدن به این اهداف سازمان هولوگرافی باید تبدیل به سازمان یادگیرنده شود. برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده فناوری رایانش ابری کمک شایانی به سازمانها خواهد نمود. در این مقاله ضمن معرفی سازمانهای هولوگرافی و اصول اساسی آن، به بررسی نقش فناوری رایانش ابری دربهبود یادگیری در اینگونه از سازمانها پرداخته شده است. نتایج، بیانگر نقش موثر رایانش ابری در کسب مزیت رقابتی(شایستگی) از طریق یادگیری در سازمانهای هولوگرافی میباشند.