سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیار دانشگاه گلستان
اسماعیل شاهکوئی – استادیار دانشگاه گلستان

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنای استفاده ازابزارهای اداره و مدیریت اطلاعات شامل مجموعه ای ازوسایل و سرویسهایی است که به منظور تولید ذخیره پردازش توزیع و تبادل اطلاعات به کارمی رود برای نیل به توسعه پایدار بدون هیچ گونه پیش شرط و مانعی باید اطلاعات و خصوصا اطلاعات فنی و علمی درزمینه های علمی و برای همه کاربران اشاعه یابد جدیدترین ومفیدترین و کاربردی ترین اطلاعات تنها نهاده های موثر درعرصه پیشرفت است هراجتماعی به اطلاعات بیشتر و به هنگام تری دسترسی داشته باشد ازرشدوپویایی و پیشرفت بیشتر و سریعتری برخوردار خواهد بود باتوجه به نقش آموزش و ترویج درسیستم اطلاعات کشاورزی به عنوان پیوند دهنده ی مراکز تحقییقات و کشاورزان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT با کاهش هزینه ها و تسهیل برقراری ارتباط درازبین بردن فاصله فیزیکی روستاها و کشاورزان و تسهیل انتقال اطلاعات یاری رسان اموزش و ترویج درایفای این نقش خواهد بود.